KS Praha logo
CZ
CZ EN

Co je to církev?

Definici církve v Bibli nenajdeme, přestože jde o jeden z nejzákladnějších novozákonních pojmů. Předkládané pohledy na to, co je to církev a jak funguje, se potkávají v tom, jak se jednotlivé křesťanské životy vydané Bohu projevují ve vzájemné vydanosti mezi křesťany.


KazatelTomáš Dittrich Datum kázání 26. 3. 2023
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
30:46

Další podobná kázání

Jak těžká je oběť?

Církev, vztahy věřících

Oběť tradičně bývá vnímána jako něco náročného, obtížného, dokonce nepříjemného. Pokud jsou všichni křesťané knězi, měli by těžký úděl. Co to je kněz podle Starého a podle Nového zákona? Proč jsou novozákonní něco jiného, než si mnozí myslí, totiž něco krásného a svobodného?

KazatelTomáš Dittrich Datum kázání 24. 9. 2023 Biblický verš 2. Mojžíšova 19,6 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Nebudete-li jako děti…

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Písmo uvádí důvody, proč nemáme být jako děti, a říká, že máme být jako děti. V čem? Jde o důvěru a nadšení z Ježíše. Mít takový vztah k Ježíši dlouhodobě lze jen skrze radost z Bible. Jak z Bible čerpat, abychom měli dětskou víru?

KazatelTomáš Dittrich Datum kázání 14. 5. 2023 Biblický verš Mt 18,13 Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Bez lásky nejsme nic

Církev, vztahy věřících O Bibli

Byli jsme stvořeni tak, že potřebujeme lásku přijímat i dávat. Dary a skutky jsou bez lásky k ničemu. Láska nás vede od sebestřednosti a proměňuje náš charakter. Díky lásce má náš život smysl. Láska porazila smrt a nikdy neskončí.

KazatelRáchel Bícová Datum kázání 19. 2. 2023 Biblický verš 1. Korintským 13. kapitola Stáhnout Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3 Poslechnout

Co je při modlitbě nejdůležitější?

Církev, vztahy věřících O Bibli

Na velmi známé místo z Písma se pokusím podívat z nového úhlu pohledu. Proč mnozí křesťané bojují se strachem a starostmi, přestože zde Pavel mluví o pokoji převyšujícím veškeré pomyšlení? Nastíním několik "pomůcek", jak Pána Boha lépe "vidět" a "cítit".

KazatelVeronika Tichá Datum kázání 20. 11. 2022 Biblický verš Fp 4,4–7
Stáhnout MP3 Poslechnout